~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
PROIECTE EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT
cu instituţii, ONG-uri, scoli din ţară şi de peste hotare, care s-au derulat în anul şcolar 2014-2015
1. Proiect educaţional: „Mai bine prevenim decât să tratăm”
    * Responsabil: Prof. Teodorescu Mădălina
    * Perioada: 2012 - 2016
    * Nr. beneficiari: cca. 360 elevi
    * Scop: Reducerea numărului de elevi care consumă droguri şi dezvoltarea dorinţei acestora de a se implica în activităţi de voluntariat pe teme ce privesc 
       prevenţia consumului de droguri.
    * Parteneri: Părinţii elevilor; Poliţia de Proximitate Brăila; Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Brăila; I.P.J. Brăila; D.G.A.S.P.C. Brăila; Centrul de Prevenire,
       Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila.

2. Proiect educaţional (local): „În lumea poveştilor”
    * Responsabil: Prof. Înv. Primar Sasu luliana
    * Perioada: sept. 2014 - iunie 2015
    * Nr. beneficiari: cca 60 şcolari şi preşcolari
    * Parteneri: Grădiniţa „Dumbrava minunată” Brăila

3. Proiectul educaţional interjudeţean: „Jocurile copilăriei”
    * Responsabili - Prof. Înv. Primar: Mircioi Mariana, Patraşcu luliana
    * Perioada: 2014 - 2015
    * Nr. beneficiari: elevi claselor I - IV
    * Parteneri: şcoli din ţară

4. Proiectul educaţional interjudeţean : "Printre florile anotimpurilor "
    * Responsabili - Prof. Înv. Primar: Burtea Angela, Patraşcu lu!iana, Bianu Rodica, Mircioi Mariana, Lupea Fanica
    * Perioada: 2014-2015
    * Nr. beneficiari: elevi claselor I - IV
    * Parteneri: şcoli din ţară

5. Proiectul educaţional: „City Game”
    * Responsabil: Prof. Munteanu Silvia
    * Perioada: octombrie 2014 - mai 2015
    * Nr. beneficiari: 35 elevi clasa a Xl-a C
    * Scop : cunoaşterea culturii locale (aspecte istorice, geografice, gastronomice, politice cât şi personalităţi şi evenimente locale) atât a oraşului natal, cât şi a
      ţării partenere în proiect. Elevii (clasa Xl-a C) vor afla informaţii despre cultura şi tradiţia ţării partenere, vor avea ocazia să interacţioneze cu colegii lor din
      Polonia şi vor avea şansa să comunice în limba engleză şi să folosească tehnologia IT.
    * Teme: Artă, Cetăţenie, Drept, Educaţie pentru mass-media, Geografie, Informatică / TIC, Istoria culturii, Istorie, Limbi străine, Limbă şi literatură, Muzică, Studii
      sociale / Sociologie, Teatru, Ştiinţe naturale, Ştiinţe politice.
    * Descriere: Fiecare ţară va redacta un fel de ghicitori despre anumite aspecte specifice oraşelor incluse în proiect. Fiecare echipă are la dispoziţie două
       săptămâni pentru a redacta ghicitoarea (sub forma unei legende, prezentări PowerPoint, filme, cântece, desene, fotografii etc.) şi pentru a afla răspunsul la
       ghicitoarea propusă.
    * Parteneriat e-twinning cu Katolickie Liceum Ogólnoksztalcące/Catholic Secondary School, Szczecin (POLONIA).

6. Proiectul educaţional: „JAROMÂNIA - Succesul profesional”
    * Responsabil: Prof. Aldea Carmen Lăcrămioara
    * Perioada: octombrie 2014 - mai 2015
    * Nr. beneficiari: 36 elevi clasa a Xl-a C
    * Scop: Programul ajută elevii să îşi dezvolte abilităţile interpersonale şi să se pregătească pentru viitoarea carieră, prin dobândirea unei viziuni mai clare asupra
      acesteia, evaluarea propriilor activităţi şi a obiectivelor de carieră. Prin intermediul activităţilor modulului Tehnici de comunicare, tinerii învaţă să formuleze
      mesaje clare şi coerente, să se adapteze la audienţă şi context, să argumenteze şi să asculte activ.

7. Proiect educaţional judeţean - Cercul de studii „Brăila ieri şi azi”
    * Perioada: 24 ianuarie 2012 - 2015
    * Nr. beneficiari: 10-15 elevi din clasa a IX-a B
    * Parteneri: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr.4 „Al. I. Cuza” Brăila, Şcoala Generală cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu” Brăila, Şcoala Generală cu clasele I-VIII
      „Dimitrie Cantemir” Brăila, Şcoala Generală cu clasele I-VIII „Vlaicu Vodă” Brăila, Muzeul de Istorie Brăila, Protoieria Brăila, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”
      Brăila
    * Scop: cunoaşterea spaţiului geografic şi a istoriei brăilene; cunoaşterea folclorului, literaturii, tradiţiilor brăilene; acţiuni de ecologizare a spaţiului dunărean şi a
      staţiunii Lacu Sărat, Brăila.

8. Proiectul educaţional interjudeţean: „Modelarea caracterului elevilor prin activităţi extracurriculare”
    * Responsabil: Prof. Înv. Primar Mircioi Mariana
    * Perioada : 2014-2015

9. Proiect educaţional local: „Micul pieton”
    * Responsabili - Prof. Înv. Primar: Bianu Rodica, Mircioi Mariana, Lupea Fanica
    * Perioada: 2014 - 2015
    * Parteneri : I.PJ.Brăila / Serviciul rutier

10. Proiect educaţional naţional: „Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor romani”
    * Responsabil: Prof. Mocanu Oana
    * Partener : Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Brăila

11. Proiect de parteneriat cu o şcoală din Italia
    * Responsabil: Prof. Gheorghiu Eleonora
    * Grup ţinta : elevi de 13 - 15 ani
    * Obiective: dezvoltarea competentelor de exprimare în limba franceză prin metoda „cooperative learning”
    * Rezultat aşteptat: Redactarea unei reviste pentru adolescenţi: „Nous voila” - ce cuprinde articole, sondaje, etc. legate de preocupările, pasiunile adolescenţilor
       italieni şi romani.

12. Proiect local „Copiii, Biserica şi Şcoală”
    * Grup ţinta : elevii liceului, părinţi cadre didactice
    * Coordonatori: prof. Ferescu Victoria, Lăzărescu Lucia Doina
    * Perioada-.2014-2015

13. Proiect educaţional judeţean: „Brăila ieri şi azi”
    * Responsabil: Prof. Neicu Viorica
    * Parteneri: Şcoala Gimnzială „Dimitrie Cantemir” Brăila, Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Brăila, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Brăila.

14. Proiect educational “Trăiesc in armonie cu mine şi cu ceilalti“
    * Responsabili - Prof.  Buzea Lidia, Teodorescu Mădălina.
CONCURSURI ŞI PARTENERIATE
    Parteneriate

Parteneriat cu Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” - „O zi de militar”
    * Perioada : 22.10.2014
    * Grup ţinta: elevii claselor a Xll-a

Parteneriat cu Serviciul Rutier - I.P.J. Brăila
    * Perioada: 2014 - 2015
    * Grup ţintă: elevii claselor IX - XII

Parteneriat cu Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Brăila (proiect „În oraş cu scriitorii brăileni de ieri şi de azi”)
    * Responsabili - Prof. Gerea Laura, Vasile Florentina

Parteneriat cu Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila şi Colegiul Naţional „Ana Aslan” Brăila (proiectul „Scriitorii brăileni”)
    * Responsabil: Prof. Aldea Carmen

Parteneriat cu „Junior Achievement”
    * Responsabil: Prof. Mocanu Oana
    * Grup ţintă: clasa a XI-a E.
 
   Concursuri


Concursul interdisciplinar istorie-geografie „Brăila - trecut şi prezent”
    * Coordonatori: Prof. Neicu Viorica, Buzea Lidia

Concursul „Oameni, focuri fapte din spaţiul brăilean”
    * Coordonatori - Prof. Neicu Viorica, Chiţu Mirela, Cioroianu Sorin
PROIECTE ŞCOLARE, JUDEŢENE, NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
Anunţ de selecţie a participanţilor la stagiul de practică - Mobilităţi VET - din cadrul proiectului
„Noi orizonturi în instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar

Blogul proiectului
„Noi orizonturi în instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar
Informaţii suplimentare privind concursul de selecţie a participanţilor la stagiul de practică - Mobilităţi VET - din cadrul proiectului
„Noi orizonturi în instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar
• Domeniul educativ: cultural-artistic, literatură
• Profesori coordonatori: Grigore Mircea Bogdan, Mirela Iordache, Victoria Ferescu
• Grup ţintă: elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal
• Parteneri: Liceul Teoretic ”Panait Cerna”, Brăila, Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati”, Brăila, A.F.C.O. - Filiala Brăila

• Rezultate / aşteptări:
- dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de şcoală atât la părinţi cât şi la copii şi faţă de activităţi care să le cultive sentimentul „frumosului”;
- cunoaşterea, la nivel naţional, a potenţialului de creativitate literară şi plastică a copiilor şi a adolescenţilor din România;
- diseminarea rezultatelor proiectului în 30 de unităţi şcolare, într-un interval de 7 luni (constituirea unei baze de date cu profesorii participanţi la proiect).

Regulament concurs naţional „Metaforă şi culoare în zi de sărbătoare”

Fişă de înscriere concurs naţional „Metaforă şi culoare în zi de sărbătoare”
Rezultatele selecţiei participanţilor la stagiul de practică - Mobilităţi VET - din cadrul proiectului
„Noi orizonturi în instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar
Bucuria Sărbătorilor Creştine
proiect naţional cuprins în CAEN - Nr. 26362 / 10.02.2015, A 10,
domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile - poziţia 19; CAERI - Nr. 25981 / 28.01.2016 / 330,
propus pentru CAEN 2017Metaforă şi culoare în zi de sărbătoare
concurs naţional de creaţie plastică şi literară, ediţia a VII-a,
propus pentru CAEN 2017
• Domeniul educativ: educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile
• Profesori coordonatori: Mirela Iordache
• Grup ţintă: 800 de elevi, 30 de cadre didactice, 30 de unităţi şcolare din ţară, 25 de reprezentanţi ai comunităţii
• Parteneri: Liceul Teoretic ”Panait Cerna”, Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati”, Brăila, Fundaţia Lumina, Brăila, A.F.C.O. - Filiala Brăila, Parohia ”Sfântul Nicolae”, Brăila, Parohia ”Sf. Antonie cel Mare”, Brăila, Centrul Educaţional Social ”Sf. Sfinţit Mucenic Antim Ivireanu”, Brăila, Organizaţia pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale ”Trebuie”, Brăila, D.G.A.S.P.C. Brăila, "Promenada Mall" Brăila

• Rezultate / Aşteptări:
- respectarea principiilor religios-morale în familie şi societate;
- dezvoltarea calităţilor umane: empatia, altruismul, solidaritatea prin acţiuni de binefacere şi de voluntariat;
- diseminarea rezultatelor proiectului în 30 de unităţi şcolare, într-un interval de 7 luni.

Acord de participare proiect naţional „Bucuria sărbătorilor creştine”