Rezultate înregistrate în urma desfăşurării probelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director / director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Brăila, din data de (selectaţi data din tabelul de mai jos):
~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
Nr.
Crt.
Disciplina
Alte
discipline
Nr. de
posturi
Viabilitate
Statut post
Observaţii
1.
Învăţător / Institutor pentru învăţămantul
primar / profesor pentru învăţământul primar
(în limba română)
-
1
4 ani
Vacant
- Necesită avizul liceului
pedagogic.
2.
Istorie
Cultură
Civică
1
4 ani
Vacant
- Necesită avizul liceului
pedagogic.
3.
Limba Franceză
-
1
4 ani
Vacant

-
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
Lista posturilor didactice vacante din Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius Brăila
Condiţia specifică pentru ocuparea posturilor vacante: rezultatul minim 9,00 (nouă) la susţinerea inspecţiei la clasă în profilul   postului, iar ocuparea se va face în ordinea descrescătoare a notei / punctajului obţinut.
Fişa de evaluare a lecţiei pentru inspecţia la clasă.

Examen de promovare a personalului contractual

Concurs pentru postul de directori şi directori adjuncţi
20 octombrie 2016
21 octombrie 2016
24 octombrie 2016
25 octombrie 2016
26 octombrie 2016
27 octombrie 2016
28 octombrie 2016
31 octombrie 2016
1 noiembrie 2016
2 noiembrie 2016
3 noiembrie 2016
4 noiembrie 2016