Oferta de şcolarizare pentru anul şcolar 2017 - 2018
Clasa
Filiera
Profilul
Specializarea
Nr. de clase
Nr. de locuri
a V-a
-
-
-
1
30
a IX-a
Vocaţională
Pedagogic
Învăţător-educatoare
2
56
a IX-a
Teoretică
Uman
Filologie
1
28
a IX-a
Teoretică
Uman
Ştiinţe sociale
1
28
~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
Admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2017 - 2018
în fiecare sâmbătă în zilele de 13 şi 20 mai 2017 - începând cu orele 8,00, la liceul nostru, se desfăşoară pregătiri pentru probele de aptitudini (educaţie fizică, educaţie plastică şi abilităţi artistice)
în zilele de 22 şi 23 mai 2017 - se vor desfăşura înscrierile elevilor pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului
în zilele de 25 şi 26 mai 2017 - se vor desfăşura probele obligatorii de aptitudini pentru înscrierea la specializarea învăţător-educatoare, anul şcolar 2017 - 2018.
Informaţii referitoare la admiterea pentru specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2016 - 2017
Informaţii utile pentru părinţi
Anunţ pregătiri pentru admitere la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2017 - 2018
Probele de aptitudini pentru admiterea în licee vocaţionale, pentru şcolar 2017 - 2018
 
Materiale necesare şi echipament sportiv pentru probele admiterii la specializarea învăţător-educatoare, anul şcolar 2017 - 2018
Pliant „Admiterea” al Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila
Film de prezentare al Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila
Anunţ înscrieri pentru admitere la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2017 - 2018

Anunţ pentru desfăşurarea probelor de aptitudini pentru admiterea la specializarea învăţător-educatoare, anul şcolar 2017 - 2018