~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
BINE AŢI VENIT!
VĂ DORIM NAVIGARE PLĂCUTĂ !
Vineri, 5 iunie 2015 - a fost afişată repartizarea candidaţilor participanţi la proba A - Limba şi literatura română - oral, a examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015. Pentru a vizualiza repartizarea pe comisii / săli de examen, clic aici.
Dumitru Panaitescu Perpessicius - bust realizat de sculptorul Nicăpetre

Înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015 - 2016
(pagina de pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice)

Sâmbătă, 20 iunie 2015 - a fost afişată repartizarea candidaţilor participanţi la proba C - de evaluare a competenţelor de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională, proba de înţelegere a unui text audiat şi proba scrisă, desfăşurată în data de 22 iunie 2015, a examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015. Accesul candidaţilor în sălile de examen se va face începând cu ora 11,30. Examenul pentru proba de înţelegere a unui text audiat va începe la ora 12,00, iar pentru proba scrisă la ora 13,00. Pentru a vizualiza repartizarea pe comisii / săli de examen, clic aici.
» Ştiri »

Sesizarea neregulilor  apărute în organizarea şi derularea Examenelor Naţionale se pot face la liniile telefonice gratuite:
TEL VERDE NAŢIONAL:  0800.801.100;
TEL VERDE AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA: 0800.816.239;
iar eventualele fapte de corupţie pot fi semnalate şi pe site-ul http://www.educatiepentruviitor.edu.ro.
Joi, 11 iunie 2015 - a fost afişată repartizarea candidaţilor participanţi la proba D - evaluarea competenţelor digitale, a examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015. Accesul candidaţilor în sălile de examen se va face începând cu ora 12,30. Proba de examen va începe la ora 13,00. Pentru a vizualiza repartizarea pe comisii / săli de examen, clic aici.
Sâmbătă, 20 iunie 2015 - a fost afişată repartizarea candidaţilor participanţi la proba C - de evaluare a competenţelor de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională, proba orală, desfăşurată în zilele de 23, 24 şi 25 iunie 2015, a examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015. Pentru a vizualiza repartizarea pe comisii / săli de examen, clic aici.


Anunţ pentru selecţie participanţi la stagiul de practică - MOBILITĂŢI VET din cadrul proiectului
„Noi orizonturi de instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar”

Anunţ umanitar
Informaţii suplimentare privind concursul de selecţie a participanţilor la stagiul de practică -
MOBILITĂŢI VET din cadrul proiectului
„Noi orizonturi de instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar”