~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
BINE AŢI VENIT!
VĂ DORIM NAVIGARE PLĂCUTĂ !
Dumitru Panaitescu Perpessicius - bust realizat de sculptorul Nicăpetre

Înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016 - 2017
(pagina de pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)

Sesizarea neregulilor  apărute în organizarea şi derularea Examenelor Naţionale se pot face la liniile telefonice gratuite:
TEL VERDE NAŢIONAL:  0800.801.100;
TEL VERDE AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA: 0800.816.239;
iar eventualele fapte de corupţie pot fi semnalate şi pe site-ul http://www.educatiepentruviitor.edu.ro.

Vineri, 25 martie 2016 - A fost publicată lista copiilor admişi în clasa „Pregătitoare, pentru anul şcolar 2016 - 2017, după finalizarea etapei I, faza a II-a, precum şi raportul privind locurile rămase libere după etapa I. Pentru mai multe detalii, clic aici.
Anunţ umanitar

>> Ştiri >>
Rezultatele obţinute de elevii clasei a VIII-a, la Simularea pentru Evaluarea Naţională 2016, desfăşurată în zilele de 22 şi 23 februarie 2016
Au fost publicate rezultatelor candidaţilor participanţi la proba D - Evaluarea competențelor digitale și respectiv la proba C - de evaluare a competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională, desfășurate la Centrul de Examen - Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila. Pentru mai multe detalii, clic aici.
Rezultatele obţinute de elevii claselor a XI-a şi a XII-a, la Simularea pentru Bacalaureat 2016, desfăşurată în zilele de 7, 9 şi 10 martie 2016


Joi, 30 iunie 2016 - A fost publicat anunțul referitor la susținerea probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, pentru absolvenții Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila. Pentru mai multe detalii, clic aici.
Joi, 25 februarie 2016 - A fost publicată lista posturilor vacante din Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius Brăila, precum şi fişa de  evaluare a lecţiei pentru inspecţia la clasă. Pentru mai multe detalii, clic aici.
Miercuri, 9 martie 2016 - Au fost publicate rezultatele finale ale elevilor participanţi la Olimpiada de Pedagogie şi ştiinţele educaţiei, etapa judeţeană, desfăşurată în Centrul de concurs - Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius Brăila. Pentru mai multe detalii, clic aici.
APELUL pentru selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii
pentru învăţământul gimnazial

Nota 190 / MCA / 05.05.2016 referitoare la prelungirea calendarului privind selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu din învăţământul gimnazial
Luni, 4 iulie 2016 - Anunț important pentru candidații care au participat, au susținut probele de aptitudini și au fost declarați admiși în vederea ocupării numărului de locuri prevăzut în planul de școlarizare aprobat, la specializarea învățător-educatoare, pentru anul școlar 2016 - 2017. Pentru mai multe detalii, clic aici.
A fost publicată lista candidaţilor admişi la probele obligatorii de de aptitudini desfăşurate în zilele de 26 şi 27 mai 2016, pentru profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2016 - 2017 Pentru mai multe detalii, clic aici.